Millal tuleks konteiner tellida: kas enne või pärast lammutustööde alustamist?

Otsus, kas rentida konteiner enne või pärast lammutustöid, aitab hinnata lammutustööde kogukulu. Enamasti sõltub vajaminevate konteinerite arv hoone suurusest ja selle ehitamiseks kasutatud materjalidest. Konteineri rentimine võib tunduda hea idee peale lammutamist, kuid tegelikult võib see osutuda kulukaks ja ohtlikuks, eriti objektil töötavatele töölistele. Selles artiklis toome välja mõningad põhjused, miks peaksite konteineri rentima just enne lammutustööde alustamist.

Loob turvalisema töökeskkonna

Üks olulisemaid asju on turvalisus. Keegi ei soovi, et objektil vedeleks teravat metalli, klaasi või mingisuguseid muid ohtlikke ehitusjäätmeid laiali. Keegi võib töö käigus niiviisi tõsiselt vigastada ennast, seega kohapeal konteineri olemasolu vähendab tunduvalt seda riski.

Konteiner pakub teile kohapealset prügilat

Lammutustööde käigus võib tekkida üsna suur kogus ehitusjäätmeid, mis tuleb kuhugi paigutada. Kui prügikonteiner on kohapeal olemas juba enne lammutustööde alustamist, möödub kõik palju lihtsamalt ja sujuvamalt. Ainus mis teil teha tuleb, on minna konteineri juurde ja visata ära lammutatavast hoonest pärit prügi ja muu praht. Vajadusel võite lasta oma prügikonteineri iga päev ära vedada või rentida mitu prügikonteinerit korraga.

Ehitusjäätmete sorteerimine

Erinevatel prügikonteinerite renditeenustega tegelevatel ettevõttetel on ranged eeskirjad selle kohta, millist tüüpi jäätmeid nende konteineritesse võib ladustada. Enne lammutustöid renditud prügikonteineri eeliseks on see, et saate hea ülevaate sellest, mida prügikonteinerisse võib panna. Kui teie lammutusprojekt algab, siis ei teki teil probleeme selle täitmisel jäätmekogusega, sest selles on eelnevalt kokku lepitud. See annab teile ka eelise koostada eraldi jäätmekavad eri liiki erijäätmete, näiteks vanade värvipurkide, kütusepaakide, rehvide jne jaoks. Prügikonteineri tellimine on meil siin Prügiekspressis lihtne. Vajadusel võtke julgelt ühendust ja me teostame teile ehitusjäätmete äraveo. Meie spetsialistid jälgivad, et lammutusjäätmete utiliseerimine toimuks nõuetekohaselt.

Kaitske olemasolevat infrastruktuuri

Hoone lammutamisel ei ole soovitatav jäätmeid tagahoovis ladustada, sest see võib osutuda kallimaks kui arvasite. Teie lammutusjäätmete ootamatult suur kaal võib kahjustada teie kinnistu olemasolevat infrastruktuuri, mis võib omakorda kaasa tuua tõsiseid trahve. Selle vältimiseks soovitame rentida prügikonteiner enne lammutustööde algust ja meie meeskond tuleb ja paigaldab selle ohutusse kohta ning veab lammutusprügi nõuetekohaselt minema.

Valime parimad lahendused

Võite üles foto, kui te ei suuda vajaliku teenust leida
Valime parimad lahendused
Või helistage meile
+372 5660 4607