Jäätmete liigid

Segaehituspraht

Kuna enamik ehitusjäätme puhul on tegemist väärtusliku taaskasutamiseks sobiva ressurssiga, siis on nende prügilasse ladustamine keelatud. Taaskasutusele võtmiseks tuleb segaehitusjäätmed kõigepealt üksteisest eraldada – sorteerida. Segaehitusprahi kogumise järgselt tegelevad sorteerimisega jäätmekäitlusettevõtted.

Hilisemal ehitusjäätmete sortimisel eraldatav materjal ei pruugi olla enam taaskasutuseks piisavalt puhas. Parimad tulemused saavutatakse siis, kui juba jäätmete kogumisel hoiduda määrdunud materjali segunemisest puhta materjaliga. Segaehitusjäätmete hulka visatud vedelad ohtlikud jäätmed võivad rikkuda kogu konteineri sisu.

Majapidamispraht

Majapidamisjäätmeteks on segaolmejäätmed, mis tekivad koduses majapidamises nt keldri, pööningu, garaazi või hoovi koristusel ning mis ei mahu oma suure koguse tõttu olmejäätmete konteinerisse.

Eelsorteeritud puit

puit ja kännud: – saepuru, laastud, pinnud, puit-laast plaadid, vineer ja muud puidujäätmed.

Aia ja haljastusjäätmed

Enamik aia- ja haljastusjäätmeid, milleks on oksad, niidetud muru, puu- ja köögiviljad ning kalmistujäätmed sobivad hästi komposti tootmiseks. Kuna tegemist on väärtusliku taaskasutamiseks sobiva ressurssiga, siis on nende prügilasse ladustamine keelatud

Betoon, kivi, pinnas

Betoon, kivi ja pinnas on tihti peale ehitusest ülejääv prügi.